คณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ สุริยมณฑล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณีวรรณ ชำนิสารพันการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธัญกมล ยิ่งสินสุวัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1